Hakimiyet Eğitimleri

Sürücülerin, motosikletlerine olan fiziksel hakimiyet becerilerini arttırmaya yönelik planlanmış bir eğitimdir.

Trafiğe kapalı alan içerisinde sürücüye aşağıdaki beceriler kazandırılır.
• Dar manevra
• Yavaş sürüş
• Motosiklet dengesi
• Panik Fren
• Kaçış manevraları
• Kontra teknikleri
• Bakış ve yönlendirme

Bu eğitime katılmak için gereksinimler;

  • Motosiklet Ehliyeti (A2, A1, A)
  • Minimum 1000Km yol tecrübesi
  • Motosiklet (kendi motosikletiniz)
  • Tam motosiklet ekipmanı (Kask, mont, pantalon, eldiven, bot)

Eğitim Süresi: 8 saat
Eğitimi Biçimi: Trafiğe kapalı alanda motor üzerinde pratik çalışmalar
Katılımcı Sayısı: Minimum 1, Maksimum 10